Instandhoudingsplan voor Rensenpark Emmen

Het Rensenpark ligt in het centrum van Emmen op de locatie van het voormalige Dierenpark Emmen. Deze dierentuin sloot op 31 december 2015 definitief haar deuren, waarna begin 2016 een nieuw dieren- en attractiepark in Emmen is geopend onder de naam Wildlands Adventure Zoo Emmen. Op 18 juni 2016 is het terrein van het oude dierenpark heropend tot stadspark.

In het stadspark staan nog diverse gebouwen uit de oude dierentuin. De meeste gebouwen worden momenteel verhuurd en zijn in gebruik als atelier, winkel, kinderboerderij, horeca enz., of hebben op termijn een bestemming. De intentie van de gemeente Emmen is om dit de komende jaren in stand te houden.

LindHorst is gevraagd om voor alle bestaande gebouwen op het Rensenpark een instandhoudingsplan met diverse scenario’s op te maken voor een periode van 1 jaar, 5 jaar of 10 jaar. Naast inventarisatie en inspectie van de desbetreffende objecten wordt ook de onderhoudslast bepaald in relatie tot de exploitatie.

Daarnaast zijn er initiatieven om bijvoorbeeld een poppodium te huisvesten in één van de dierenverblijven. LindHorst rekent ook de kosten voor de implementatie van een dergelijk scenario door.

Plattegrond Rensenpark