Uitvoeringsbegeleiding Onderhoudswerkzaamheden Primus, Basis en Gearhing

LindHorst huisvestingsadviseurs mag ook dit jaar weer de uitvoeringsbegeleiding verzorgen voor de onderhoudswerkzaamheden aan de schoolgebouwen van Stichting Gearhing, Onderwijsgroep Primus en Scholennetwerk De Basis. Voor deze schoolgemeenschappen verzorgt LindHorst jaarlijks de updates van de meerjaren onderhoudsprognoses (MJOP’s). In het najaar van 2017 heeft LindHorst samen met de schoolgemeenschappen de jaarplannen voor het onderhoud in 2018 vastgesteld. Begin 2018 is de voorbereidingsfase van start gegaan voor het opstellen van de uitvoeringsplannen. In deze fase worden alle werkzaamheden, die omschreven zijn in de jaarplannen van de scholen, geclusterd. Deze clusters omvatten bijvoorbeeld, bouwkundige werkzaamheden, schilderwerk en vloerwerkzaamheden. Per cluster wordt een werkomschrijving opgesteld, waarna er een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure volgt.

In de uitvoeringsfase verzorgen wij de bouwbegeleiding van de onderhoudswerkzaamheden. LindHorst bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden en de financiële afhandeling.