Bouwprocesmanagement

Comfortabele werkplekken, een aantrekkelijke ruimtelijke omgeving, duurzame gebouwen, maximale flexibiliteit; allemaal primaire eisen die we stellen aan onze huisvesting. Dan zorgen we ook nog voor maximale inspraak en betrokkenheid en het budget is heilig. Potentiële risico’s of uitdagingen? Allemaal scherpe randvoorwaarden en dan ook nog een strakke planning. LindHorst ziet het als een uitdaging, met goede managers die uw project met zorg regisseren. 

 h

Definitiefase

In deze fase stelt LindHorst samen met u het Programma van Eisen op, waarin de visie op huisvesting wordt verwerkt. Tevens worden in deze fase andere kaders bepaald en vastgelegd, zoals budget, stedenbouwkundige randvoorwaarden en planning. Hiermee wordt een solide basis gelegd voor de uitwerking van het bouwplan.

 h

Ontwerpfase

In de ontwerpfase wordt op basis van de vastgestelde uitgangspunten het ontwerp opgesteld. We kiezen samen met u een architect die uw huisvesting gaat ontwerpen. Vervolgens worden andere adviseurs geselecteerd en wordt gezamenlijk het ontwerp verder uitgewerkt, waarbij LindHorst strak de kaderszoals budget, planning en kwaliteit bewaakt.

 h

Aanbesteding en gunning

Bij een traditioneel proces wordt op basis van uitgewerkte bestekstukken een aanbesteding georganiseerd. Door veranderende aanbestedingsregels en een innovatievere bouwwereld wordt steeds vaker gekozen voor andere aanbestedingsmodellen, zoals Design & Build, Engineering & Construct of bouwteam. LindHorst bepaalt samen met u de meest passende wijze van realisatie op basis van uitgebreide ervaring en juridische kennis.

 h

Uitvoering en toezicht

Tijdens de uitvoeringfase is LindHorst als directievoerder verantwoordelijk voor de juiste uitvoering binnen de gestelde kaders. Hierbij zijn budget, planning en kwaliteit van groot belang.

Nazorg en monitoring

Vaak wordt gedacht dat het proces bij de oplevering eindigt, maar klopt dit wel? Bij de oplevering en de ingebruikname begint het proces voor de opdrachtgever en gebruikers pas echt. Voldoet het gebouw aan de verwachting? Zorgt de klimaatinstallatie voor het gewenste en comfortabele gebouw binnen de geraamde exploitatiekosten? LindHorst blijft ook na oplevering betrokken.

Tijdens de nazorgfase zorgt LindHorst voor een correcte afhandeling van de werkzaamheden. Daarnaast monitort LindHorst de klimaatinstallatie en de energieverbruiken. Indien nodig coördineert LindHorst het inregel- en optimalisatieproces, zodat na afloop van de onderhoudstermijn een goed werkende installatie kan worden gegarandeerd.

Uitgevoerde projecten: