Huisvestingsadvies

Huisvesting die niet meer past. Te groot, te duur of gewoon op de verkeerde plek. Veel organisaties herkennen dit probleem, maar de oplossing ligt niet direct voor het grijpen. Dit vraagt om een oplossing die wellicht niet zo snel binnen de eigen beeldvorming gevonden wordt. Antwoorden kunnen worden gevonden in innovatieve huisvestingsconcepten, revitalisatie van bestaande panden, duurzame energie(nota)neutrale nieuwbouw of andere slimme oplossingen. LindHorst kan u de weg wijzen. Wij vinden het een uitdaging. Uw probleem, ons werk. Samen vinden we de oplossing. Wij bieden het juiste huisvestingsadvies!

Haalbaarheidsonderzoek

Het begint vaak met de uitgesproken wens om voor verbetering van de huisvesting te zorgen, zodat de organisatie optimaal tot haar recht komt en enigszins flexibel kan omgaan met de toekomst. Het gebouw kan te klein zijn of juist te groot. Soms laat de kwaliteit van het gebouw te wensen over, soms is het gewoon niet praktisch ingericht of uitgerust. Zijn de plannen haalbaar? Dit is het moment waarop de huisvestingsadviseur wordt ingeschakeld.

h

Huisvestingsadvies

In deze initiatieffase worden veelal lange termijn beleidskeuzes gemaakt ten opzichte van de huisvesting. Gaan we huren, kopen of zelf bouwen? Waar gaan we bouwen? Willen we samen met anderen bouwen? Allemaal vragen waar de adviseur van LindHorst in kan begeleiden.

 h

Innovatieve concepten

In algemene zin hebben organisaties tegenwoordig een andere huisvestingsbehoefte dan pakweg 10 jaar geleden. Het traditionele schoolgebouw en het traditionele kantoor zijn er niet meer. Het is veelal maatwerk op basis van een flexibel gebouw dat in de toekomst ook weer een ander huisvestingsconcept ‘aankan’. LindHorst heeft de creativiteit en ervaring om met u mee te denken in innovatieve concepten en onverwachte oplossingen.

 h

Programma van Eisen

De fundering van het bouwplan. Hierin staan de functionele, ruimtelijke en kwalitatieve eisen die uw organisatie stelt aan nieuwe huisvesting. Met als gezamenlijk doel: zoeken naar synergie, creëren en behouden van draagvlak en zorgen voor inspiratie.

h

Beheer & exploitatie

Voor de realisatie en het gebruik van een (multifunctioneel) gebouw is het essentieel dat er met partijen vooraf overeenstemming is over de wijze van samenwerken, de verantwoordelijkheden met betrekking tot de exploitatie en het onderhoud van het gebouw. Dit geeft ons de mogelijkheid om uw investeringskosten te ramen en een beeld te schetsen van de te verwachten exploitatiekosten van uw (her)huisvesting.

 h

Realisatiemodel

Een traditioneel aanbestedingsmodel, Design & Build of Engineering & Construct? Wanneer wordt de aannemer erbij betrokken, wat zijn de financiële risico’s en hoe blijft het proces beheersbaar? LindHorst geeft graag een advies waarin alle facetten van de verschillende realisatiemodellen, inhoudelijk en financieel, belicht worden.

 h

Locatiestudie

Wat is nu de beste plek voor uw nieuwe huisvesting? Bij een goede keuze van de nieuwe locatie is een integrale afweging van alle aspecten van groot belang. Op de ene locatie zullen de investeringskosten lager uitvallen, terwijl de andere locatie wellicht geen hinder ondervindt van een bestemmingsplanwijziging, terwijl op locatie drie wellicht de toekomstige uitbreidingsmogelijkheden beter zijn gegarandeerd.

 h

Financiering

Voor het financieren van nieuwe huisvesting komen steeds meer financieringsmogelijkheden, mede ingegeven door de terugtrekkende beweging van overheidsinstellingen. Hier ligt veelal een directe link met de realisatiemodellen. Externe financiering met commerciële beleggers en langlopende contracten zijn steeds vaker de oplossing om projecten haalbaar te maken. LindHorst heeft de nodige expertise om mee te denken in de mogelijke financiering van uw ambitie.

 

Benieuwd welk huisvestingsadvies LindHorst u kan bieden? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Uitgevoerde projecten: