Dossier Passief Bouwen

De laatste jaren is het principe Passief Bouwen in Nederland steeds bekender geworden. Vanuit het buitenland, onder andere Duitsland en België, heeft deze ontwerp- en bouwmethodiek inmiddels in Nederland ook een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Naast de nieuwbouw van passieve woningen en passieve renovatie zijn inmiddels ook de eerste scholen volgens dit principe gerealiseerd. Gebruikers zijn enthousiast.

De kracht van het Passief Bouwen ligt in een aantal eenvoudige en eigenlijk vanzelfsprekende principes, namelijk:

  • Draag zorg voor een hoogwaardig geïsoleerde en luchtdichte gebouwschil
  • Draag zorg voor een fris en gezond binnenklimaat
  • Maak zoveel mogelijk gebruik van passieve (zonne)energie.
    h

Deze maatregelen zorgen voor een comfortabel, constant en gezond binnenklimaat. De relatief lage warmtevraag kan voor een groot gedeelte ingevuld worden door de interne warmtelast en de zoninstraling. Dit laatste vraagt wel een goede gebouworiëntatie. Voor een optimaal resultaat dient de keuze voor Passief Bouwen in het begin van het proces te worden gemaakt.

Door het principe Passief Bouwen vanaf het eerste begin van het project optimaal te integreren in het proces blijven de meerinvesteringen beperkt. LindHorst heeft ervaring met Passief Bouwen en is in staat dit principe optimaal te integreren in het ontwerp- en realisatieproces .

Bij een passief gebouw kan de klimaatinstallatie veelal worden vereenvoudigd. Lucht is een veel gebruikt medium voor verwarmen, koelen en ventileren. CO2-sturing per ruimte geeft een perfecte regelbaarheid. Bovendien zijn de exploitatielasten laag en dat spreekt bestuurders dan vaak weer aan.

Projecten:

EnergieSchool Jirnsum
Lees meer    »

Nieuwbouw IKC Emmerhout
Lees meer    »