Dossier Revitalisatie

BREEAM gecertificeerd gebouw Noorderpoort te Groningen na revitalisatie door LindHorst huisvestingsadviseursVeel kantoor- en schoolgebouwen staan leeg. Bevolkingskrimp en economische ontwikkelingen leiden ertoe dat de eigenaren voor de vraag komen te staan wat het toekomstperspectief is van gebouwen. Zelfs bij relatief jonge gebouwen is de vraag actueel geworden. Soms hebben deze gebouwen monumentale waarde en zijn technisch en constructief ‘in orde’. Echter bij panden van 20 jaar oud hebben duurzaamheid en klimaatbeheersing een minder belangrijke rol gespeeld. De laatste jaren wordt steeds vaker gekozen voor revitalisatie van bestaande gebouwen. Recht doen aan duurzaamheid en tegelijkertijd voldoen aan de eisen van deze tijd op het gebied van materiaalkeuze, energieverbruik, binnenklimaat en innovatieve werkconcepten.

Op deze manier kunnen panden die nog niet zijn afgeschreven nieuw leven worden ingeblazen. Niet alle gebouwen zijn hiervoor geschikt. Een uitvoerige haalbaarheidsstudie is noodzakelijk. Hier wordt een goede analyse van de technische kwaliteit en staat van onderhoud van het gebouw gemaakt. Afwegingen moeten worden gemaakt op basis van complete en goed onderbouwde informatie. Een interessante casus die complexer is dan nieuwbouw, maar vaak zeer de moeite waard.

LindHorst huisvestingsadviseurs hebben op het gebied van revitalisatie veel ervaring. Hieronder treft u een aantal gerealiseerde projecten.

Revitalisatie GGZ Friesland, Leeuwarden
Lees meer    »

Revitalisatie Noorderpoort Muntinglaan, Groningen
Lees meer    »

Revitalisatie basisschool ‘de Maten’, Den Ham
Lees meer    »

Revitalisatie Het Plein, Zutphen
Lees meer    »

Bent u ook benieuwd wat LindHorst huisvestingsadviseurs voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op en we vertellen het u graag.