Beheer en exploitatie MFA Nieuwlande en Tiendeveen

Oppervlakte
3.900 m²
Oplevering
2013
Stichtingskosten
Specialismen
Sector
Artikelen

In de gemeente Hoogeveen zijn twee multifunctionele accommodaties gerealiseerd, te weten in de dorpen Nieuwlande en Tiendeveen. De MFA’s hebben een oppervlakte van respectievelijk 2.200 en 1.700 m2 bvo. In de MFA in Nieuwlande zijn een openbare basisschool, een christelijke basisschool, dorpshuis Het Dwarsgat en de peuterspeelzaal gehuisvest. MFA Tiendeveen biedt onderdak aan een openbare basisschool, dorpshuis De Eiken, de peuterspeelzaal en voetbalvereniging Tiendeveen. In beide MFA’s komt een multifunctionele zaal die tevens gebruikt wordt voor gymlessen.

Exploitatie en beheer
In multifunctionele accommodaties als deze is exploitatie en beheer een belangrijk aspect. De gemeente wil graag inzicht krijgen in de exploitatiekosten vanaf de ingebruikname, nog voordat het DO bouwkundig en installatietechnisch wordt aanbesteed. De gemeente stelt een sluitende exploitatiebegroting als voorwaarde voor de realisatie van het project.

Om beheer en exploitatie goed vorm te geven, heeft LindHorst een haalbare exploitatieberekening gemaakt, een risicoanalyse en overeenkomsten voor beheer en exploitatie. Tevens richtte LindHorst voor beide MFA’s een beheerstichting op en stelde de benodigde overeenkomsten op.

Meerjaren Onderhoudsprognose
Om inzicht te krijgen in de onderhoudskosten van het pand, is al tijdens de ontwerpfase een MJOP gemaakt van MFA Tiendeveen. Op deze manier weet men nu al wanneer onderhoudswerkzaamheden in de toekomst uitgevoerd dienen te worden en welke kosten daarmee gemoeid zijn.


  • Tiendeveen MFC - voorkant
  • Tiendeveen MFC - deel zijkant