Brede School Bitgummole

Oppervlakte
ca. 1.400 m2
Oplevering
december 2017
Stichtingskosten
€ 2.100.000,-
Specialismen
Sector
Artikelen
Foto: Kristinsson Architecten

In de plaats Bitgummole wordt een nieuwe brede school ontwikkeld. Het gebouw biedt plaats aan de obs de Martenaskoalle en cbs Mooitakie. Daarnaast worden er ruimtes voor peuteropvang en buitenschoolse opvang gerealiseerd. De huidige gebouwen voldoen qua onderhoud en functionaliteit niet meer aan de huidige eisen. Daarom is er voor gekozen om een volledig nieuw gebouw te realiseren op de locatie van Mooitaki.

De realisatie vindt plaats middels een Design & Build-procedure, waarbij ontwerp en uitvoering in één keer worden aanbesteed. Op deze wijze wordt binnen het beschikbare budget een zo hoog mogelijke kwaliteit bereikt.

In opdracht van de gemeente verzorgt LindHorst de gehele projectleiding, te beginnen bij het opstellen van het ruimtelijk functioneel Programma van Eisen. Tevens verzorgt LindHorst de Design & Build-selectie en begeleiding tijdens de uitvoering.