Brede School ‘de ZuiderBreedte’, Hoogeveen

Oppervlakte
4.750 m²
Oplevering
2006
Stichtingskosten
€ 4.830.000,-
Sector
Artikelen
Brede School de ZuiderBreedte Hoogeveen

De exploitatie van multifunctionele centra verloopt niet altijd even succesvol. Na een uitvoerige analyse van de feitelijke situatie een gedegen advies over de inkomsten versus kosten van de brede school de Zuiderbreedte, brede school Krakeel en het multifunctioneel centrum De Magneet in Hoogeveen, is LindHorst als extern adviseur toegevoegd aan het stichtingsbestuur dat eindverantwoordelijk is. Op basis van ervaringen in vergelijkbare projecten heeft LindHorst de exploitatiebegrotingen doorgelicht en verbetervoorstellen gedaan. Het uiteindelijke doel is een financieel gezonde exploitatie te krijgen.