Brede school Stadshagen Breezicht, Zwolle

Oplevering
Oppervlakte
ca. 4.000 m²
Stichtingskosten

In de Zwolse wijk Stadshagen is een nieuw schoolgebouw gerealiseerd. In het gebouw zijn KindCentrum de Paperclip en kbs de Boxem gehuisvest. De school bevindt zich in het wijkdeel Breezicht, dat nog in aanbouw is.

Het gebouw heeft een totale oppervlakte van 4.075 m2. Qua architectuur is er echter rekening mee gehouden dat het gebouw niet te massaal overkomt. Tevens is het bijzonder dat het gebouw op een terp is gerealiseerd. De architect heeft het beeld van de vroegere terpen doorgevoerd in het ontwerp.

Bouwbeheer bestond uit de beide schoolbesturen en de algehele coördinatie is gevoerd door het Onderwijsbureau Meppel. In opdracht van de schoolbesturen heeft LindHorst het totale bouwmanagement verzorgd, te beginnen met het opstellen van het ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen, tot en met de oplevering en de nazorgfase.

Omdat het een groeiwijk betreft, was het van groot belang om de school zo snel mogelijk te realiseren. In maart 2014 heeft LindHorst de opdracht gekregen. Een krappe twee jaar later is het totale gebouw opgeleverd, terwijl er in deze periode ook nog een bestemmingsplanprocedure is gevoerd.


  • De Boxem5
  • 20160415_145528
  • De Boxem0
  • 20160415_151645