Brede School ‘de Foarútgong’, Berltsum

Oplevering
juni 2013
Oppervlakte
2.200 m²
Stichtingskosten
€ 3.700.000,- incl. btw
Berltsum - Foarutgong

In Berltsum is de Brede School ‘de Foarútgong’ gerealiseerd. LindHorst is als project/procesmanager verantwoordelijk geweest voor de algehele projectleiding. In de Brede School zijn CBS de Fûgelsang, OBS Lyts Libben, de kinderopvang, de peuterspeelzaal en de Lytse Bieb gehuisvest. Daarnaast is een nieuwe gymzaal van de gemeente binnen het project gerealiseerd.

In maart 2011 is gestart met de definitiefase. Aansluitend heeft de architectenselectie plaatsgevonden en is het ontwerp van TWA architecten geselecteerd voor het vervolgtraject. Na een voorspoedig ontwerpproces en vloeiend verlopen bestemmingsplanprocedure is er in september 2012 gestart met de uitvoering. Ook de uitvoering is goed verlopen, waardoor het gebouw in juli 2013, een week eerder dan gepland, is opgeleverd. Op 18 oktober 2013 heeft de officiële opening plaatsgevonden.


  • Foarutgong voorzijde (1)
  • Foarutgong achterzijde (1)
  • Foarutgong Binnentuin (1)
  • Foarutgong binnentuin vanuit gymzaal (1)
  • Foarutgong lokaal 1 (1)