Combischool, Koudum

Oplevering
2015
Oppervlakte
Stichtingskosten

In het Friese Koudum is een gecombineerde basisschool gerealiseerd. In het gebouw zijn de twee basisscholen uit het dorp, cbs it Grovestinshôf en obs de Welle, gehuisvest. Beide schoolbesturen zijn zelf bouwheer en hebben LindHorst ingeschakeld om, als gedelegeerd opdrachtgever, het gehele project tot een goed einde te brengen.
Er is in februari 2014 gestart met het opstellen van een gezamenlijke visie op de toekomst, waarbij goed onderwijs in Koudum het belangrijkste uitgangspunt is. Doelstelling is dat op termijn de twee scholen als één school moeten kunnen functioneren. Het ruimtelijke en functioneel Programma van Eisen is daarom ook zodanig opgesteld dat er zo veel mogelijk ruimten gezamenlijk worden gerealiseerd en gebruikt en dat het gebouw naar de toekomst toe flexibel is.

Na de definitiefase is een prachtig ontwerp gemaakt door Penta en VNL architecten. In het ontwerp zijn de doelstellingen uit de definitiefase goed verwerkt: er is een flexibel, compact gebouw gerealiseerd. In de ontwerpfase is er veel aandacht geweest voor de toekomstbestendigheid van het gebouw, zodanig dat ook met het samengaan van de scholen het gebouw goed kan worden geëxploiteerd. In overleg met de gemeente zijn veel duurzaamheidsmaatregelen toegepast.

Gedurende de uitvoering is LindHorst verantwoordelijk geweest voor de directievoering en toezicht, met als resultaat dat het gebouw volgens planning, vlak voor de kerstvakantie 2015/2016 is opgeleverd. Daarmee is het totale project, inclusief de voorbereidingsfase, in een tijdsbestek van minder dan 2 jaar gerealiseerd.


  • 1273 school Koudum (6)
  • IMG_2396
  • Koudum voor 2klein
  • Koudum achter 3klein
  • Koudum voor 1 klein