dr. Aletta Jacobs College, Hoogezand

Oppervlakte
14.100 m²
Oplevering
2007
Stichtingskosten
€ 14.834.000,-
dr. Aletta Jacobs College Hoogezand

In 2003 vond de Europese selectieprocedure plaats voor de geïntegreerde contractvorming voor de nieuwbouw van het dr. Aletta Jacobs College te Hoogezand. Trebbe Bouw Oost & Noord B.V. heeft samen met LindHorst ingeschreven voor deze opdracht. Trebbe Bouw heeft LindHorst verzocht de externe projectleiding en de directievoering op zich te nemen. Na de gunning is gestart met het opstellen van een Programma van Eisen. De school moest worden opgedeeld in acht verschillende deelscholen en een grote mate van flexibiliteit bezitten, zodat deelscholen kunnen groeien en krimpen. De leerlingen verblijven complete dagdelen in hun deelscholen. Om deze reden werd er veel variatie in de werkplekken gebracht. Klassikaal, in kleine groepjes of individueel werken: het kan allemaal in de deelschool. Centraal in het gebouw zijn de algemene voorzieningen opgenomen zoals restaurant, auditorium, popoefenruimte en kunst- en cultuurruimten.

In de daaropvolgende fase, het ontwerptraject, is in goed overleg met de architect, de constructeur, de aannemer en de installateur het Programma van Eisen verder uitgewerkt tot definitieve contractstukken. Al in een vroegtijdig stadium zijn keuzes gemaakt t.a.v. de bouwsystematiek en de daarbij behorende installaties. De kennis en know-how van de uitvoerende partijen zijn daarbij optimaal gebruikt.

Gedurende de consultancy- en ontwerpfase heeft LindHorst de volledige projectleiding verzorgd, gedurende de uitvoeringsfase de directievoering en het overleg met de gebruikers.

LindHorst heeft een grote rol gehad in alle facilitaire vraagstukken die aan de orde kwamen, zoals inrichting, schoonmaak, vuilafvoer en catering. LindHorst heeft tevens voor de school een meerjaren onderhoudsprognose opgesteld voor zowel de nieuwbouw als de dislocatie. Hiermee heeft de school duidelijk inzicht gekregen in de kosten voor de materiële instandhouding van haar gebouwen.

In het kader van duurzaam bouwen is ervoor gekozen om het complete gebouw te gaan voorzien van betonkernactivering in combinatie met een gebalanceerd ventilatiesysteem