EnergieSchool Jirnsum, Jirnsum

EnergieSchool - ontwerp

Bestuur openbaar basisonderwijs Boarnsterhim (BoboB) en de katholieke Bisschop Möller Stichting (BMS) hebben in samenwerking met gemeente Boarnsterhim een nieuwe gecombineerde school in Jirnsum gerealiseerd. In de school huisvesten obs It Tredde Sté en rkbs Sint Radboud. Het bouwheerschap lag bij de beide schoolbesturen.

LindHorst heeft in 2011 opdracht gekregen voor het hele bouwmanagement inzake deze nieuwbouw. Het project is in 2013 opgeleverd en in gebruik genomen. Aanvullend heeft LindHorst een aantal facilitaire zaken verzorgd waaronder telefonie, ICT, BHV en bewegwijzering.

Het schoolgebouw is vanaf het eerste moment ontworpen en gebouwd volgens de PassiefBouwenKeur van de Stichting PassiefBouwen. De EnergieSchool zorgt voor een ideale temperatuur en luchtkwaliteit voor de leerlingen om vol energie optimale prestaties te leveren. Dit wordt naast de hoogwaardige gebouwschil mogelijk gemaakt middels de innovatieve regeltechniek van BaOpt in combinatie met een grondbuistoepassing.

LindHorst heeft in samenwerking met de opdrachtgever en bouwpartners een brochure opgesteld. Daarnaast zijn in de afgelopen periode al verschillende artikelen rondom de EnergieSchool gepubliceerd. De brochure en artikelen zijn links op de pagina te bekijken.


  • Multifunctionele-ruimte
  • Onderwijsruimte - onderbouw
  • BSO ruimte
  • Toepassing daklicht