Gemeentehuis Diever

Oppervlakte
4.400 m²
Oplevering
2008
Stichtingskosten
€ 8.591.000,-

Na de gemeentelijke herindeling in Drenthe is Diever uitgekozen als vestigingsplaats voor het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Westerveld. Aan de noordoostkant van het dorp is nieuwbouw gerealiseerd op het voormalige zwembadterrein. In 2005 is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor dit gebied. In datzelfde jaar is de Europese architectenselectie gestart. Uit 54 aanmeldingen voor de ontwerpopdracht werd gekozen voor Penta Architecten uit Harlingen. Het Programma van Eisen gaat uit van een combi kantoorconcept. De realisatie is eind 2007 gestart. Het gemeentehuis is eind 2008 opgeleverd.

Medewerkers van de gemeente Westerveld hebben vooruitlopend op de nieuwbouw van het gemeentehuis verschillende kantoorconcepten beoordeeld. Uiteindelijk had  het combi kantoorconcept de voorkeur. Kenmerken hiervan zijn: transparantie, flexibiliteit en communicatie. Ontwerpuitgangspunten zijn kleine universele werkunits aan de gevel en een centraal facilitair middengebied.
LindHorst heeft de organisatie begeleid bij het maken van de keuze.

Vanaf de start van de ontwerpfase is integraal de doelstelling duurzaam bouwen nagestreefd in het ontwerpteam. Alle partners hebben hier een bijdrage aan geleverd. In een aparte brochure wordt daar uitvoerig op ingegaan. Opvallend is de toepassing van inlands larikshout in het gebouw, dat wordt gewonnen in het ‘eigen’ Dwingelderveld.

In de ontwerp- en uitvoeringsfase was LindHorst verantwoordelijk voor de algehele projectleiding.

Op het gebied van facilitymanagement adviseerde LindHorst inzake inrichting, catering, schoonmaak, sleutelbeheer, ICT, vuilafvoer en archivering.


  • Gemeentehuis Diever 4
  • Gemeentehuis Diever 2
  • Gemeentehuis Diever 3