Gemeentehuis Loppersum

Oppervlakte
2.400 m²
Oplevering
2007
Stichtingskosten
€ 3.817.000,-
Sector
Artikelen
Gemeentehuis Loppersum

De gemeente Loppersum heeft sinds de gemeentelijke herindeling in 1990 de discussie omtrent de huisvesting voor de ambtenaren gevoerd. De gemeente was op vier verschillende locaties in Loppersum en Middelstum gehuisvest. Uiteindelijk heeft dit in april 2004 ertoe geleid dat de gemeenteraad heeft ingestemd met het realiseren van een nieuw gemeentehuis op de locatie Molenweg 12-14 te Loppersum. Er zijn verschillende huisvestingsmodellen onderzocht op de nieuwbouwlocatie. Uiteindelijk is de totale nieuwbouw in beeld gebracht in het Programma van Eisen. Consequentie van de nieuwbouw was dat er ook voor de gemeentewerf naar andere huisvesting moest worden gezocht. De gemeente heeft ervoor gekozen om in de publiekshal één publieksbalie op te nemen, waar zogenaamde ‘generalisten’ werkzaam zijn. In principe kunnen zo alle vragen aan de balie c.q. in de spreekkamers worden afgehandeld. De kantoorruimten zijn volgens het combikantoor principe ingericht. Dit houdt in dat kleine individuele werkunits worden gecombineerd met een facilitair middengebied waar gezamenlijk gebruik van wordt gemaakt.

Kenmerkend uitgangspunt voor een combikantoor is de openheid, de transparantie en de flexibiliteit. Iedere werkunit heeft een standaard inrichting, te weten: bureau, stoel, ladeblok, computer en telefoon. De overige voorzieningen, zoals archief- en tekeningenkasten, pantry’s en kopieer-, print- en faxfaciliteiten, zijn in het middengebied ondergebracht. Gedurende de consultancy-, ontwerp- en de uitvoeringsfase heeft LindHorst gezorgd voor de algehele projectleiding, inclusief budget- en voortgangsbewaking. LindHorst heeft eveneens een grote rol gespeeld in alle facilitaire vraagstukken die aan de orde kwamen, zoals inrichting, koffievoorziening, schoonmaak, verhuizing, bedrijfshulpverlening en facilitair beheer. Deze vraagstukken zijn in de door LindHorst voorgezeten werkgroep facilitair ter tafel gebracht en uitgewerkt. Ook na de ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis is LindHorst door de gemeente ingeschakeld voor detachering van een facilitair coördinator en advisering omtrent beleidsmatige facilitaire vraagstukken


  • Gemeentehuis Loppersum 1
  • Gemeentehuis Loppersum 3
  • Gemeentehuis Loppersum 2