Haalbaarheidsonderzoek Noordenveld

Oppervlakte
n.v.t.
Oplevering
begin 2017
Stichtingskosten
n.v.t.
Gemeente Noordenveld heeft opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek onderwijs door LindHorst huisvestingsadviseurs

In opdracht van de gemeente Noordenveld heeft LindHorst een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor een viertal locaties in de gemeente. Basis voor de onderzoeken was het IHP 2016 – 2022, dat in 2016 is vastgesteld. In het IHP is een aantal huisvestingssituaties aangemerkt me een gemiddelde of hoge prioriteit. Dit betrof het onderwijs in een drietal kernen en een gymzaal.

Belangrijke aspecten bij het opstellen van de rapporten waren de locatie, de onderwijskundige situatie en prognose (mogelijke krimp), de technische staat van de gebouwen en de financiƫle onderbouwing. Daarnaast was een duidelijk uitgangspunt van zowel de gemeente als van de schoolbesturen dat alle stakeholders nauw betrokken werden bij de totstandkoming van de onderzoeken, om op deze manier zo veel mogelijk draagvlak te creƫren.

Een bijzondere uitdaging was de krappe planning, in een periode van ongeveer twee maanden zijn de rapporten opgesteld en deze zijn begin 2017 opgeleverd. De conclusies van de onderzoeken zijn meegenomen in de begrotingen en worden over de komende jaren geleidelijk opgestart.

LindHorst informeert u graag vrijblijvend over de mogelijkheden wat betreft de diverse haalbaarheidsonderzoeken voor uw organisatie(s). Neem vrijblijvend contact met ons op.