Integraal Huisvestingsplan, gemeente Medemblik

Oppervlakte
Oplevering
Stichtingskosten
Specialismen
Sector
Artikelen
Medemblik

Per 1 januari 2015 is de doordecentralistie van het buitenonderhoud naar de schoolbesturen in het primair onderwijs een feit. Gemeente en schoolbesturen hebben nu meer dan ooit de behoefte aan een heldere toekomstvisie. Deze visie dient te worden vastgelegd in een Integraal Huisvestingsplan (IHP). De gemeente Medemblik heeft 23 basisscholen. Deze scholen vallen onder de verantwoordelijkheid van 4 schoolbesturen, Present, Allure, SKO West-Friesland en Kopwerk. LindHorst heeft, in samenwerking met de Mevrouwen, het proces en de totstandkoming van een IHP begeleidt. Het IHP is medio 2016 opgeleverd.