KindCentrum Kiljanpad te Leiden

Oppervlakte
circa 2.800 m² bvo
Oplevering
oktober 2018
Stichtingskosten
€ 5.600.000 incl. btw

In Leiden is door Stichting Kiljan een KindCentrum met vrijstaande gymzaal gerealiseerd. De opdrachtgever voor dit project is een samenwerking tussen PROO Leiden (Stichting voor Openbaar en Speciaal Onderwijs) en SCOL (Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden). LindHorst heeft opdracht gekregen voor de begeleiding van de gehele realisatie, van definitiefase tot en met oplevering en nazorg. 

Het KindCentrum is een multifunctioneel gebouw dat huisvesting biedt aan de openbare basisschool Leimundo (PROO Leiden), protestants christelijke basisschool De Ley (SCOL) en peuteropvang SPL. De achter de school gepositioneerde gymzaal wordt gebruikt voor bewegingsonderwijs.

Rond de zomervakantie 2017 is gestart met de uitvoering, in oktober 2018 zijn de nieuwe gebouwen opgeleverd. LindHorst was ook tijdens de uitvoeringsfase verantwoordelijk voor de directievoering.

De school heeft een oppervlakte van ca. 2300 m² bvo, de gymzaal heeft een oppervlakte van circa 500 m² bvo.