Kindcentrum Mienskipsskoalle

Oppervlakte
926 m²
Oplevering
Zomer 2020
Stichtingskosten
Specialismen
Sector
Artikelen

Begin augustus 2018 werden de fusie van drie basisscholen in de Friese streek De Legeaën en het besluit tot nieuwbouw van een nieuwe Mienskipsskoalle een feit. Hiermee wordt invulling gegeven aan de ambitie om één zichtbaar Kindcentrum te maken waar onderwijs en kinderopvang samenkomen.

Het project is een mooi voorbeeld van een vruchtbare samenwerking tussen de ‘mienskip’ en de gemeente. Al vroeg in het proces heeft de gemeente Súdwest Fryslân de ‘mienskip’ bij de locatiekeuze van het nieuwe kindcentrum betrokken. De ‘mienskip’ had de voorkeur voor het bouwen bij de gymzaal en het sportveld. Hoewel dit stedenbouwkundig niet de meest optimale oplossing was, is toch aan de wensen van de gemeenschap tegemoet gekomen en wordt het kindcentrum op de gewenste locatie gebouwd.

LindHorst heeft de leiding over dit duurzame project. Bij het opstellen van de constructieve en installatietechnische ontwerpen is het ambitieniveau Frisse Scholen (klasse B) en BENG het uitgangspunt geweest. LindHorst brengt partijen samen om te komen tot efficiënter ontwerpen, multifunctioneel bouwen en een maximale levensduur van gebouwen.

Bijzonder: de gebruikers van de nieuwe Mienskipsskoalle de Legeaën hebben eind 2018 al een virtuele rondleiding in hun nieuwe school gekregen via een VR-bril. https://wijbengagroep.nl/nieuws/gebruikers-krijgen-uniek-kijkje-in-hun-schoolgebouw/