MFA ‘Triviant’, Franeker

Oplevering
juli 2011
Oppervlakte
5.150 m²
Stichtingskosten
€ 7.500.000
Specialismen
Sector
Artikelen
MFA Triviant Franeker

MFA Triviant in Franeker is een samenwerking tussen RSG Simon Vestdijk, OBS De Opslach, Stichting Kinderopvang Friesland en Stichting Peuterspeelzalen Franekeradeel. Doel is de doorgaande leerlijn van 0 tot 16 jaar optimaal te kunnen volgen en daar waar nodig bij te sturen. Er worden vernieuwende onderwijsconcepten toegepast.


  • MFA Triviant Franeker ext
  • MFA Triviant Franeker speelplein
  • MFA Triviant Franeker
  • MFA Triviant Franeker lokaal