Nieuwbouw basisschool Tjalleberd

Oppervlakte
1.005 m2 bvo
Oplevering
medio 2020
Stichtingskosten
€ 1.900.000,-

Keuze voor nieuwbouw basisschool in Tjalleberd, gemeente Heerenveen

In opdracht van de gemeente Heerenveen heeft LindHorst een studie uitgevoerd voor de nieuwe huisvesting van de samenwerkingsschool Nijewier in Tjalleberd. Er dient rekening gehouden te worden met 160 leerlingen. De onderzochte opties waren renovatie van de voormalige christelijke basisschool Anjewier of nieuwbouw bij de MFA. Beoordelingscriteria waren onder andere veiligheid, ruimtelijke ordening, visie op onderwijs, maatschappelijk draagvlak en kosten. Bij de discussie waren veel organisaties uit het dorp betrokken en middels een inspraakavond konden de inwoners hun mening geven. De eindconclusie is dat nieuwbouw bij de MFA de beste keuze is. Op alle onderdelen scoort deze locatie het beste. Begin 2018 heeft het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Heereveen een definitief besluit genomen en wordt het proces onder begeleiding van LindHorst verder vervolgd.

Ook benieuwd naar de haalbaarheid van renovatie of nieuwbouw? Informeer vrijblijvend wat LindHorst voor u kan betekenen.

Gemeente Heerenveen is de opdrachtgever voor de nieuwbouw basisschool in Tjalleberd, bouwmanagement door LindHorst huisvestingsadviseurs