Nieuwbouw samenwerkingsschool De Nijewier Tjalleberd

Oppervlakte
1.005 m² bvo
Oplevering
zomer 2021
Stichtingskosten
€ 2.800.000

In 2017 heeft LindHorst in opdracht van de gemeente Heerenveen een studie uitgevoerd voor de nieuwe huisvesting van samenwerkingsschool De Nijewier in Tjalleberd. Aanleiding hiervoor was de ‘herijking toekomstperspectief huisvesting basisonderwijs Heerenveen 2016’.

De conclusie van het in 2017 uitgevoerde onderzoek was dat nieuwbouw op de locatie nabij de MFA Aengwirden de beste optie was. Begin 2018 heeft het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Heereveen een definitief besluit genomen over de locatie voor nieuwbouw. Aansluitend hierop is het vervolgtraject onder begeleiding van LindHorst gestart.

Het vervolgtraject bleek een uitvoerig proces met veel betrokkenheid van de omwonenden en belanghebbenden. Middels informatiebijeenkomsten en inspraakavonden hebben de inwoners van Tjalleberd hun mening kunnen geven over de school en de infrastructuur rondom. Dit alles in het kader van de wijziging van het bestemmingsplan.

Inmiddels is de realisatie van start gegaan.