Nieuwbouw Dr. Nassau College, Gieten

Oppervlakte
1.200 m²
Oplevering
juni 2016
Stichtingskosten
Dr. Nassau College

Het Dr. Nassau College (DNC) in Gieten gaat nieuw bouwen. De Gemeenteraad heeft in de vergadering van januari 2015 ingestemd met een investeringsbudget. Het college van bestuur van het Dr. Nassau College (DNC) is opdrachtgever en bouwheer. LindHorst is aangetrokken als extern projectmanager en gedelegeerd bouwheer. De opdrachtgever heeft besloten de realisatievorm Design & Construct toe te passen. Hierbij is het uitgangspunt een meervoudig onderhandse aanbesteding. De nieuwe uitbreiding heeft een grootte van circa 1.200 m² bvo.

Het DNC Gieten heeft als enige vo-school  in Noord-Nederland het predicaat excellente school gekregen van staatssecretaris Dekker. Dankzij dit kwaliteitskeurmerk en ondanks de krimp, groeit het leerlingenaantal snel. De verwachting is dat over enkele jaren de school meer dan 400 leerlingen telt.

Bij de start van het schooljaar 2016-2017 wordt de nieuwbouw in gebruik genomen.