Nieuwbouw Integraal Kind Centrum Albertine Agnes

Oppervlakte
1.365 m²
Oplevering
Stichtingskosten
Specialismen
Sector
Artikelen
Impressie: ALBsurroundings

In de wijk Valeriuskwartier wordt het IKC Albertine Agnes nieuw gebouwd, als onderdeel van het ‘IKC-vlekkenplan’ van de gemeente Leeuwarden. Het nieuwe IKC Albertine Agnes wordt gevormd door de christelijke Albertine Agnesschool en Sinne kinderopvang.

De Albertine Agnesschool is een Daltonschool. Dit duidelijke onderwijsconcept wordt ook doorgezet in de nieuwbouw. Het ontwerp is Escher geïnspireerd en wordt gerealiseerd op de huidige locatie van de school.  PCBO Leeuwarden is bouwheer van het project en heeft LindHorst opdracht gegeven voor het projectmanagement.