Nieuwbouw MFC ‘de Gearrin’, Oudega

Oppervlakte
1.034 m²
Oplevering
Oktober 2014
Stichtingskosten
€ 1.616.000,- incl. btw
MFC Oudega

In Oudega (Smallingerland) is Multifunctioneel Centrum ‘de Gearrin’ gerealiseerd. In 2011 heeft LindHorst opdracht gekregen voor een haalbaarheidsonderzoek. Er was sprake van een sterk verouderde gymzaal en de behoefte om een aantal functies, zoals korfbalvereniging, huisarts e.d., een plek te geven. Er lagen al langere tijd plannen voor de verbouw en uitbreiding van de huidige locatie.

Naar aanleiding van het rapport van LindHorst is gekozen voor volledige nieuwbouw van een Multifunctioneel Centrum (MFC). Op deze manier kon er een gebouw worden gerealiseerd, die ook in de toekomst goed te exploiteren is. Na besluitvorming is in 2012 gestart met het ontwerpproces en de bestemmingsplanprocedure.

MFC ‘de Gearrin’ heeft een kantine voor de korfbalvereniging, ruimte voor een huisarts, een oudheidkamer en een multifunctionele ruimte voor de jeugdsoos, muziek- en toneelverenigingen. Daarnaast is er een nieuwe gymzaal gerealiseerd, die door de vrije hoogte van 7 meter inzetbaar is voor bijvoorbeeld volleybalwedstrijden en korfbaltrainingen.

Gedurende het hele ontwerp- en realisatietraject heeft LindHorst het gehele projectmanagement uitgevoerd. In oktober 2014 is het pand opgeleverd en in mei 2015 heeft de feestelijke opening plaats gevonden.