Renovatie Raadhuis / Compagniehuis Hoogeveen

Oppervlakte
12.300 m²
Oplevering
2008
Stichtingskosten
€ 3.435.000,-
Specialismen
Sector
Artikelen
Compagniehuis Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen heeft een tweetal kantoorpanden gerenoveerd, te weten het Raadhuis en het Compagnieshuis, met een bruto vloeroppervlak van respectievelijk 8.000 m2 en 4.300 m2. Uitgangspunt was dat de gemeente haar personeelsleden graag zoveel mogelijk centraal wilde huisvesten. De medewerkers van het voormalig kantoorpand aan de Vos van Steenwijklaan werden ook in deze twee panden gehuisvest. Om de ruimte efficiënt te kunnen gebruiken werd voor een nieuw kantoorconcept gekozen. Dit sloot tevens aan bij de doelstellingen van de organisatie. Daarnaast wilde men ook een zogenaamde Gemeentewinkel realiseren. Alle publieksdiensten worden van hieruit aan de burgers aangeboden. De hiervoor ondersteunende afdelingen zijn rondom de Gemeentewinkel gehuisvest.

Tijdens de initiatieffase heeft LindHorst diverse studiemodellen ontwikkeld waaruit uiteindelijk het combikantoorprincipe is gekozen. De uniformiteit van dit kantoormodel, de flexibiliteit en de hoge mate van transparantie waren hierbij doorslaggevend.

Renovatie van de bestaande gebouwen hield ook in dat voor grote groepen medewerkers in een tijdelijke huisvesting moest worden voorzien. Gezien de doelstelling om afdelingen zo logisch mogelijk te groeperen, leverde dit complexe verhuisoperaties op.

De opdracht voor het totale projectmanagement betreft hier eveneens tijdens de ontwerpfase het aansturen van externe ontwerpers, bewaken van doelstellingen en beheer van de budgetten. De uitgangspunten van Duurzaam Bouwen moesten in alle ontwerpdelen, met name bij de klimaatinstallaties, herkenbaar zijn in de gekozen oplossingen.

In de uitvoeringsfase zijn verantwoordelijkheden als aanbesteding, contractvorming, coördinatie op de bouwplaats, opvolging bestekseisen en kwaliteitsbewaking aan LindHorst gedelegeerd.