Revitalisatie basisschool ‘de Maten’, Den Ham

Oplevering
februari 2014
Oppervlakte
1.121 m²
Stichtingskosten
€ 1.300.000,- incl. btw
Specialismen
Sector
Artikelen
De Maten den Ham

In opdracht van PCBO Den Ham – Marle heeft LindHorst de revitalisatie van de daltonbasisschool de Maten in Den Ham verzorgd. Het oude gebouw dateert uit de jaren 70 en voldeed zowel onderwijskundig als onderhoudstechnisch niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd.

Er is gekozen voor een grondige renovatie om het gebouw onderhoudstechnisch weer klaar te maken voor de komende 30 jaar. Dit betekent onder andere het vervangen van alle kozijnen, het complete dak, de plafonds en de vloerafwerking. Daarnaast wordt het gebouw verduurzaamd door het aanbrengen van isolatie en mechanische ventilatie.

Naast de technische veranderingen is het gebouw zo aangepast dat het beter geschikt is voor het daltononderwijs. Ook is het gebouw geschikt voor het eventueel medegebruik van het consultatiebureau en de buitenschoolse opvang. Door in de terreininrichting een verbinding te leggen met het naastgelegen pand van de peuterspeelzaal/kinderopvang, is een Integraal Kindcentrum gerealiseerd.

In april 2013 is gestart met het uitwerken van de plannen, in overleg met bureau bos architecten en de school. Na een zeer kort ontwerpproces en aanbesteding is er medio september gestart met de uitvoering. Het gebouw is in februari 2014 opgeleverd.