Scholenbouw Akkrum

Oplevering
december 2012
Oppervlakte
5.500 m²
Stichtingskosten
€ 7.400.000,- incl. btw
Akkrum exterieur 1

LindHorst is als projectmanager betrokken geweest bij de projecten scholenbouw Grou en Akkrum in de gemeente Boarnsterhim (nu gemeente Leeuwarden).

De scholenbouw Akkrum biedt huisvesting aan 2 basisscholen, de OBS Akkrum en de CBS Hasperschool. In overleg met de gemeente en Stichting Kinderopvang Friesland is de scholenbouw aangevuld met kinderopvang, buitenschoolse opvang en een gymzaal.

LindHorst heeft in opdracht van de gemeente Boarnsterhim en Stichting Kinderopvang Friesland het volledige bouwmanagement verzorgd. Na het opstellen van de projectdefinitie is in plezierig en constructief overleg met de gemeente Boarnsterhim, Stichting Kinderopvang Friesland en de gebruikers het ontwerpproces doorlopen. Het ontwerp is van de hand van architectenbureau Kristinsson te Deventer.

Na een Europese aanbesteding is in september 2011 gestart met de uitvoeringswerkzaamheden. De scholenbouw Akkrum is opgeleverd in december 2012. Het project is binnen de gestelde kaders gerealiseerd en opgeleverd.

LindHorst coördineert in aansluiting op de nazorgfase de monitoring van de klimaatinstallaties en het hiermee gemoeide energieverbruik.

Naast de uitvoering van het volledige bouwmanagement heeft LindHorst ook een actieve rol gespeeld in het kader van de R.O.-procedure en de communicatie met alle belanghebbenden.


  • OBS Akkrum0
  • Akkrum3
  • Akkrum2
  • Akkrum4