Scholenbouw Grou

Oplevering
november 2012
Oppervlakte
4.060 m²
Stichtingskosten
€ 5.800.000,- incl. btw
Scholenbouw Grou

LindHorst is als projectmanager betrokken geweest bij de projecten scholenbouw Grou en Akkrum in de gemeente Boarnsterhim (inmiddels gemeente Leeuwarden).

De scholenbouw Grou biedt huisvesting aan twee basisscholen, de OBS Twa Fisken en de CBS Nijdjip en een gymzaal. In overleg met de gemeente en stichting Kinderopvang Friesland is de scholenbouw aangevuld met kinderopvang en buitenschoolse opvang.

LindHorst heeft in opdracht van de gemeente Boarnsterhim en Stichting Kinderopvang Friesland het volledige bouwmanagement verzorgd. Na het opstellen van de projectdefinitie is in plezierig en constructief overleg met de gemeente Boarsterhim, Stichting Kinderopvang Friesland en de gebruikers het ontwerpproces doorlopen. Het ontwerp is van de hand van architectenbureau Kristinsson te Deventer.

Na een Europese aanbesteding is in september 2011 gestart met de uitvoeringswerkzaamheden. De scholenbouw Grou is opgeleverd in november 2012. Het project is binnen de gestelde kaders gerealiseerd en opgeleverd.

LindHorst coördineert in aansluiting op de nazorgfase, de monitoring van de klimaatinstallaties en het hiermee gemoeide energieverbruik.

Naast de uitvoering van het volledige bouwmanagement heeft LindHorst ook een actieve rol gespeeld in het kader van de R.O.-procedure en de communicatie met alle belanghebbenden.


  • Grou11
  • Grou4
  • Grou3
  • Grou2