Strategisch vastgoedbeheer

Oppervlakte
Oplevering
2016
Stichtingskosten
Specialismen
Sector
Artikelen

Scholengroep De Gearhing heeft totaal 40 schoolgebouwen in 4 gemeenten. De sterk teruglopende leerlingaantallen kan zowel grote als kleine scholen in problemen brengen. Gemeenten en schoolbesturen zullen daarom een lange termijnvisie moeten hebben hoe om te gaan met deze uitdaging. Daarnaast is per 1 januari 2015 het gebouwonderhoud de volledige verantwoordelijkheid van het schoolbestuur geworden.

Het is zeker in deze tijd noodzakelijk dat gemeenten Integrale Huisvestingsplannen (IHP) maken. Een IHP wordt gemaakt op gemeentelijk niveau en betreft dan alle schoolgebouwen in PO en VO die zetelen in de betreffende gemeente. Voor gemeente De Fryske Marren is recentelijk een IHP gemaakt voor de periode 2015-2010. Ook de Gearhing is, als één van de vijf PO-schoolbesturen in de gemeente, betrokken bij de totstandkoming van het rapport. Binnenkort starten ook andere gemeenten met een IHP. Dit leidt tot de vraag hoe de Gearhing, als één van de grotere schoolbesturen in de regio, zich kan voorbereiden op dit proces.