Uitbreiding nieuwbouw VSO De Atlas Emmen

Er vindt uitbreinding nieuwbouw VSO De Atlas Emmen plaats in opdracht van RENN4 en bouwmanagement door LindHorst huisvestingsadviseurs

Uitbreiding nieuwbouw VSO De Atlas Emmen: VSO De Atlas Emmen is in 2013 nieuw gebouwd voor 75 leerlingen, terwijl er op dat moment 103 leerlingen op school zitten. Destijds is gekozen voor het bouwen van een kleinere school op basis van twee redenen: de naastgelegen school voor Praktijkonderwijs had ruimte over en wilde ruimte beschikbaar stellen voor VSO De Atlas; dat zou met name gebeuren in de vorm van praktijklokalen voor techniek en koken. Ten tweede werd er een krimp verwacht in het leerlingenaantal op basis van demografische ontwikkelingen.

Inmiddels is gebleken dat de school niet krimpt maar juist groeit en dat ook de naastgelegen school voor Praktijkonderwijs is gaan groeien. Hierdoor is geen ruimteoverschot meer bij Praktijkonderwijs. Dit alles heeft ertoe geleid dat RENN4 een aanvraag voor uitbreiding nieuwbouw VSO De Atlas heeft ingediend bij de gemeente Emmen. De uitbreiding omvat een bruto vloeroppervlak van ongeveer 550 m2 verdeeld over twee bouwlagen. Op de begane grond zal het nieuwe technieklokaal komen, omdat dit in het huidige gebouw plaats moet maken voor het vergroten van de kantine. Verder komen op de begane grond bergingen en een kantoor. Op de verdieping komen twee stamlokalen, een grotere personeelskamer en een kantoor. Intern zullen er een paar veranderingen doorgevoerd worden. Deze veranderingen hebben met name betrekking op de kantine die vergroot wordt. Qua materiaalgebruik en afwerking wordt de uitbreiding nagenoeg gelijk, omdat dit goed voldoet. De start van de nieuwbouw uitbreiding VSO De Atlas heeft plaatsgevonden in april 2018. De beoogde oplevering is voor de kerst van 2018, zodat in januari 2019 gebruik gemaakt kan worden van de uitbreiding.

Voor het huidige pand van VSO De Atlas heeft LindHorst het projectmanagement verzorgd, zie project Project Nieuwbouw VSO De Atlas. Ook de uitbreiding nieuwbouw VSO De Atlas valt onder projectmanagement van LindHorst.