Upgrading obs De Populier, Makkum

Oppervlakte
495 m²
Oplevering
juli 2016
Stichtingskosten
€ 470.000

Een verlenging van de levensduur met minimaal 20 jaar, een verlaging van de exploitatiekosten en het leveren van bijdetijds onderwijs, dat zijn de speerpunten bij de Upgrading van obs De Populier te Makkum. Het bestuur van Stichting Gearhing heeft in 2015 toestemming gekregen van gemeente Súdwest-Fryslân om het bestaande schoolgebouw in Makkum ingrijpend te verbouwen.
Voor aanvang van de werkzaamheden was de school gevestigd in een te groot gebouw waarin niet alle ruimten optimaal gebruikt werden. Bovendien gaf de L-vorm een duidelijke scheiding binnen de school. In de planvorming is daarom gekozen om het oppervlak terug te brengen en de klaslokalen te schakelen aan een centraal leerplein dat tevens ingezet wordt als multifunctionele ruimte.