Van Combischool Workum naar Kindcentrum

Opdrachtgever
Stichting Gearhing & stichting Nije Gaast
Oppervlakte
1.850 m²
Oplevering
Voorjaar 2022
Stichtingskosten
€ 5.000.000
Specialismen
Sector
Artikelen

Artist impression: Kristinsson

In de basis is het project onder de werktitel ‘Combischool Workum’ gestart met het doel twee bestaande basisscholen onder één dak te huisvesten. Het doel is te komen tot een optimale huisvestingssituatie, ruimtewinst door gezamenlijk gebruik van ruimten, samenwerking en kwaliteitsverbetering. Nadat de architect in samenwerking met de gebruikers van het nieuwe gebouw is gestart met het uitwerken van het ontwerp, is een volgende optimalisatie in de vorm van de toevoeging van een 3e gebruiker doorgevoerd. Het toevoegen van de kinderopvang in het hart van het gebouw geeft een nieuwe dimensie. In het toekomstige Kindcentrum kunnen kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 terecht.

Kenmerkend aan het gebouw is dat er zo optimaal mogelijk wordt ingesprongen op toekomstige ontwikkelingen. De opbouw van het gebouw maakt het mogelijk om relatief eenvoudig wanden te verplaatsen en daarmee in te springen op krimp, groei en een mogelijk gewijzigde visie op onderwijs. De school wordt gebouwd conform Frisse Scholen klasse B en de ENG-norm.

LindHorst verzorgt het projectmanagement van het gehele proces.