Vastgoedbeheer Stichting de Gearhing, Zuidwest Friesland

Oplevering
januari 2014
Oppervlakte
17.000 m²
Stichtingskosten
Specialismen
Sector
Artikelen
Stichting de Gearhing

In januari 2014 heeft LindHorst de opdracht gekregen om voor Stichting Gearhing een 0-meting uit te voeren ten behoeve van de staat van onderhoud van haar 25 schoolgebouwen. De totale bruto vloeroppervlakte van deze scholen bedraagt circa 17.000 m² bvo. LindHorst kan via het webbased onderhoudspakket volledig inzicht geven in de staat van onderhoud van alle objecten van Gearhing. Wij beheren dit systeem en begeleiden jaarlijks de vastgestelde uitvoeringsplannen in de uitvoeringsfase. Hierdoor zijn de communicatielijnen kort en kunnen er veel voordelen behaald worden. In 2016 zijn alle objecten opnieuw geïnspecteerd, om de onderhoudsplannen beter op de werkelijkheid te baseren.