Werkplein Hoogeveen

Oppervlakte
2.300 m²
Oplevering
december 2009
Stichtingskosten
€ 3.667.000,-
Exterieur werkplein Hoogeveen

De nota Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI) legt de basis voor de samenwerking tussen de Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD), Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV). In Hoogeveen krijgt deze samenwerking vorm in een Bedrijfsverzamelgebouw. Hierin komen gemeenschappelijke frontoffice voorzieningen en gecombineerde backoffice werkplekken gebaseerd op het combikantoor concept. Integratie is van belang in het kader van de verwachte ontwikkelingen op het gebied van de sociale zekerheid. Een verdere integratie van zaken speelt daarbij een belangrijke rol.

LindHorst heeft in 2005 een studie gedaan naar ruimtebehoefte, locatie en financiering. Het advies was: nieuwbouw naast het Compagnieshuis (Stadskantoor), realisatie in eigen beheer door de gemeente Hoogeveen en CWI en UWV huren van de gemeente. Dit advies is door alle participanten goedgekeurd.

Vooruitlopend op de definitieve huisvesting is een tijdelijke huisvestingssituatie gerealiseerd in Hoogeveen, ook daar is al een verregaande integratie van GSD-, CWI- en UWV, functies en werkplekken gerealiseerd. De tijdelijke situatie werd als een proeftuin gezien door de participanten. In de nieuwbouw is een optimale situatie gerealiseerd met een maximale integratie van functies. Het Werkplein Hoogeveen wordt gezien als een van de voorlopers op het gebied van samenwerking en geïntegreerde werkvormen.

De realisatie van de nieuwbouw is gestart in het vroege voorjaar van 2009. Eind 2009 heeft de oplevering plaatsgevonden.

LindHorst heeft in de adviesfase, de ontwerpfase en in de uitvoeringsfase de algehele projectleiding van de nieuwbouw verzorgd.


  • Werkplein Hoogeveen 1