Zorgcampus, Damwoude

Oppervlakte
3.620 m²
Oplevering
oktober 2010
Stichtingskosten
€ 4.600.000,-
Specialismen
Sector
Artikelen
Zorgcampus Damwoude

De Zorgcampus Damwoude wordt gevormd door de volgende instellingen: 

  • De Wingerd, school voor speciaal en voortgezet onderwijs aan zeer moeilijk lerenden
  • It Lytshûs, dagopvang voor meervoudig gehandicapte kinderen
  • Woonvorm It Skoar, gezinsvervangend huis voor verstandelijk gehandicapte kinderen
  • Een appartementencomplex voor zorgvragende senioren in een 1- of 2-persoonshuishouding

LindHorst heeft een masterplan ontwikkeld voor de instellingen, waarbij vooral is gezorgd voor een ruimtelijke samenhang in het gebied aan de noordrand van Damwoude. Het heeft geleid tot een drietal gebouwen en een gemeenschappelijke terreininrichting. Er is gestreefd naar een eenduidige architectuur. LindHorst was na afronding van het masterplan verantwoordelijk voor de gezamenlijke nieuwbouw van De Wingerd en It Lytshûs. It Skoar wordt gerealiseerd door Talant, het appartementencomplex door de plaatselijke woningbouwstichtingen. It Lytshûs is onderdeel van Talant en gevestigd in Dokkum, maar maakt in de nieuwbouw gebruik  van voorzieningen van De Wingerd. Het totale complex wordt gerealiseerd door de gemeente Dantumadiel en Talant huurt ruimte op basis van een 10-jarig huurcontract. De doelgroep van De Wingerd stelde voorwaarden aan de nieuwbouw. Zo is gebouwd in één bouwlaag en is een heldere gebouwstructuur toegepast, met een duidelijke onderverdeling van onderbouw (tot 12 jaar) en bovenbouw (tot 18 jaar). Het gebouw vraagt om bijzondere voorzieningen. Zo zijn een zwembad en specifieke therapieruimten onderdeel van het ontwerp. De nieuwbouw is eind oktober 2010 opgeleverd, begin januari 2011 is de nieuwbouw in gebruik genomen.

In de initiatieffase heeft LindHorst het masterplan ontwikkeld, samen met alle participanten en stedenbouwkundig bureau BügelHajema. In de definitie-, ontwerp- en uitvoeringsfase is LindHorst verantwoordelijk geweest voor de algehele projectleiding.


  • Zorgcampus Damwoude (4)
  • Zorgcampus Damwoude (1)
  • KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA