Het team

“Onze professionals worden gedreven door ambitie en creativiteit en zijn altijd gericht op het einddoel.” 

Jan Drogt, directeur

Ik mag leiding geven aan LindHorst en doe dat met dezelfde ambitie en passie, die ik ervaar bij mijn collega’s. Een deel van het werk bestaat uit het coachen van de projectmanagers, maar gelukkig kan ik ook nog steeds een substantieel deel van mijn tijd zelf direct leiding geven aan innovatieve en complexe huisvestingstrajecten. Creatieve oplossingen bedenken, daar ligt mijn kracht. Projecten haalbaar maken die dat niet lijken te zijn. Samenwerken met specialisten en verbindend op zoek gaan naar de meerwaarde van projectteams. Een ander doel is het bewaken van kwaliteit, door kritische en professionele eisen te stellen aan mijn collega’s, het team. Hierdoor heeft LindHorst de afgelopen jaren een duidelijke groei mogen doormaken.

Jeroen van Veen, senior projectmanager

Met plezier en toewijding ben ik projectmanager van de afdeling vastgoedbeheer. Een snel groeiend onderdeel binnen LindHorst. Ik houd mij bezig met het inspecteren van gebouwen en installaties, het uitwerken van onderhoudsplannen, advisering en de begeleiding van uitvoeringstrajecten. Als gecertificeerd NEN 2767 en BOEI-inspecteur ben ik in staat de opdrachtgevers goed te adviseren. Mijn kracht ligt bij een goede en tijdige communicatie met alle betrokkenen. We zijn transparant in onze werkwijze en duidelijk in onze aanpak. LindHorst zal blijven vernieuwen op het gebied van vastgoedbeheer om ook in de toekomst opdrachtgevers nog beter van dienst te kunnen zijn bij veranderingen in vastgoedbeheer. Hergebruik van bestaande huisvesting wordt namelijk steeds belangrijker.

Maarten Kuiper, projectmanager

Tijdens mijn studie HBO-bouwkunde heb ik gekozen voor de richting bouwtechniek en mij gespecialiseerd op het gebied van herontwikkeling van bestaande gebouwen. Hierdoor ben ik iemand die breed inzetbaar is. Met veel enthousiasme mag ik mij toevoegen aan het team van LindHorst, ik bied ondersteuning op het gebied van vastgoedbeheer. Mijn kracht zit in flexibiliteit, doorzettingsvermogen en om voor elk probleem een passende oplossing te vinden.  Onder vastgoedbeheer weten wij niet alleen hoe gebouwen onderhouden moeten worden, maar ook hoe gebouwen functioneren in de Gebruikersfase. Daardoor kunnen wij ook goed adviseren tijdens de ontwerpfase van nieuwbouw- en herontwikkelingsprojecten.

Michiel van der Linde, projectmanager

Bouwmanagement is een vakgebied waarbij het uitwerken van een idee of wens van een opdrachtgever centraal staat. Als projectmanager sta je midden in dit proces en breng je alle benodigde partijen bij elkaar. Het overleg met deze partners is wat bouwmanagement voor mij zo speciaal maakt. LindHorst neemt deel aan een breed scala huisvestingsvraagstukken, hierbij maak ik dankbaar gebruik van de ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan. Ik zie het dan ook als mijn taak om, met mijn kennis en ervaring, u te voorzien van de juiste adviezen. Op deze wijze zullen wij gezamenlijk een succes van uw opdracht maken.

Arno Offerman, projectmanager

Mijn uitdaging is om samen met mijn collega’s een zo integraal mogelijke oplossing te bieden in alle vastgoed(beheer)vraagstukken. Ik heb ruime ervaring op het gebied van planmatig onderhoud, waarbij planvorming en begeleiding van de uitvoering van het onderhoudsproces de stevige basis vormen. Ik vind het belangrijk om aan een duurzame relatie met opdrachtgevers te bouwen en op een efficiënte manier volledig te ontzorgen. Met een stuk doorzettingsvermogen, flexibiliteit, sociale interactie, humor en daadkracht draag ik bij met plezier bij aan het allerbeste resultaat.

Leon Fial, projectcoördinator

Na mijn studie Facility Management en het voltooien van een revitalisatieproject was ik ervan verzekerd, dat vastgoedbeheer de branche is waarin ik mij verder wil specialiseren. Met deze ervaring en mijn kennis, die ik heb opgedaan in het facilitaire werkveld, ben ik onderdeel geworden van LindHorst. Als projectcoördinator richt ik mij op het gehele proces van vastgoedbeheer. Van het opstellen van onderhoudsplannen tot en met het zoeken naar en leidinggeven aan partijen, die betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van onderhoud- en bouwprojecten. Het aanbesteden van bouwkundige en installatietechnische projecten en de bewaking van budgetten is hier een belangrijk onderdeel van. Kortom, een totaalpakket gericht op het ontzorgen van de klant.

Remco Deelstra, projectcoördinator

Na afronding van mijn studie bij LindHorst, mag ik deel uit blijven maken van het enthousiaste team. Tijdens het afstudeerjaar heb ik een jaar lang onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om bestaand vastgoed te verduurzamen in combinatie met onderhoud. Na het succesvol afronden van dit onderzoek ben ik in 2019 afgestudeerd als bouwkundige. Als projectcoördinator werk ik met passie aan veel verschillende projecten, waarbij duurzaamheid een steeds centralere rol speelt. De verschillende fasen in het bouwproces in relatie tot duurzaamheid bieden veel diversiteit en uitdaging in werkzaamheden.

Maureen Boxem, projectsecretaresse

Ik ben de stem van LindHorst en ondersteun de projectmanagers en projectcoördinatoren. Met passie en toewijding coördineer ik de projectgerelateerde werkzaamheden in de breedste zin van het woord, om op deze wijze mijn collega’s en dus indirect onze opdrachtgevers te ontzorgen. Mijn doel is te komen tot een plezierige en duurzame samenwerking met onze opdrachtgevers.

Sandra Wolf, officemanager

Sinds januari 2019 ben ik onderdeel van het enthousiaste LindHorst-team. Mijn collega’s zijn stuk voor stuk gedreven, betrokken en deskundig en daar voel ik mij uitstekend bij thuis. Als officemanager houd ik me bezig met bijna alle facetten van het bedrijf: van financiële, commerciële, personeels- en facilitaire zaken tot inkoop en communicatie. Geen dag is hetzelfde en de veelzijdigheid maakt het een interessante en uitdagende functie. Samen met mijn collega’s zorg ik er voor dat alle bedrijfsprocessen efficiënt verlopen en dat we in een plezierige sfeer het beste in elkaar naar boven kunnen halen.

Irene Gerritzen, extern huisvestingsadviseur

Als directeur/eigenaar van de Mevrouwen werk ik sinds geruime tijd samen met het team van LindHorst. Met mijn expertise als orthopedagoog, gymdocent en ervaren huisvestingsadviseur ben ik een mooie aanvulling op het team van LindHorst. Vanuit mijn passie en betrokkenheid binnen het werkveld houd ik me bezig met het begeleiden en ondersteunen van mensen en processen. Mijn kracht zit in het verbinden en het ontwikkelen van draagvlak. Ik doe mijn werk vanuit de inhoud, want zonder visie geen succes! Hierbij ga ik niet per definitie uit van de standaardoplossing. Ik ben goed in staat samen met mijn opdrachtgevers door te dringen tot de kern van de vraag en gezamenlijk te komen tot prachtige resultaten.

Annet de Rooy, extern huisvestingsadviseur

Al bijna twintig jaar werk ik met veel enthousiasme in de wereld van het maatschappelijk vastgoed, waaronder de onderwijshuisvesting. Als onderwijskundige is het ontzettend inspirerend om de dynamische wereld van het onderwijs te verbinden met de wereld van het vastgoed. Bij de Mevrouwen staat de inhoud voorop, het gaat er om goed na te denken over de inhoud van het onderwijs, de vernieuwing en de ambities van teams, leerlingen en studenten. Als projectleider en adviseur betrek ik zo veel mogelijk mensen bij het proces om te komen tot een optimale visie op onderwijs en een haalbare visie op huisvesting. Of het nu gaat om een Integraal Huisvestingsplan, een (Integraal) Kindcentrum, brede school of multifunctionele accommodatie: we verbinden inhoud en vorm op een verfrissende manier aan elkaar. LindHorst en de Mevrouwen hebben een stevige samenwerking, die verrijkend is. Onze expertise is complementair waardoor we opdrachtgevers een ‘full-service’ aanpak kunnen bieden. We brengen een project van visie tot oplevering. Mijn rol zit met name in de definitiefase, voor mij de leukste fase van het hele project!