Vernieuwbouw Gemeentehuis Waadhoeke

Oppervlakte
6.160 m2
Oplevering
8 december 2017
Stichtingskosten
€ 6.755.000,-
In de gemeente Waadhoeke diende er vernieuwbouw van het gemeentehuis plaats te vinden

Vernieuwbouw gemeentehuis Waadhoeke: de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel zijn per 1 januari 2018 gefuseerd en vormen de nieuwe gemeente Waadhoeke. In 2016 is bepaald dat het huidige gemeentehuis in Franeker het nieuwe gemeentehuis wordt. Op 1 december 2016 kreeg LindHorst opdracht de procesleiding voor de vernieuwbouw op zich te nemen. De uitdaging was het gemeentehuis voor 1 januari 2018 gebruiksklaar op te leveren, inclusief uitbreiding met een nieuwe raadszaal. Bovendien is het nieuwe gemeentehuis verbouwd en ingericht volgens de principes van Activiteit Gerelateerd Werken (AGW). Een open en transparante werkomgeving waar, met uitzondering van het college van B en W, niemand meer een eigen werkplek heeft. Het gemeentehuis is vervolgens ook nog uitgebreid met een fraaie nieuwe raadszaal die is voorzien van alle moderne communicatiemiddelen.

LindHorst heeft als procesleider een voortreffelijk functionerend bouwteam aangestuurd. In een optimale samenwerking en een strakke planning is het gelukt alle doelen te realiseren. Op de fusiedatum is tevens het nieuwe gemeentehuis in gebruik genomen. Uniek in Nederland. Een inspirerende werkomgeving voor ruim 300 medewerkers en 204 werkplekken.

Wilt u meer weten over vernieuwbouwproject voor uw organisatie? Neem vrijblijvend contact op met LindHorst.