Wat doen we

LindHorst maakt uw huisvesting (weer) passend: bij uw wensen en eisen en bij de toekomst. Met onze persoonlijke aanpak adviseren en ontzorgen we u met plezier van A tot Z, maar helpen u ook graag op onderdelen van een huisvestingsproces. Al meer dan 25 jaar geven we adviezen over huisvesting, bouwprocesmanagement, vastgoedbeheer en bouwen voor de toekomst. Ons werkgebied ligt voornamelijk in het noordoosten van Nederland. Verbinding en afstemming met alle betrokkenen staat centraal: LindHorst levelt. Nuchter en no-nonsense, maar ook ambitieus, creatief en toekomstgericht: met die bijzondere combinatie gaan wij voor de beste oplossing in huisvesting. 

Lindhorst advies huisvesting

Huisvestingadvies en -begeleiding

Uw organisatie verandert en de wereld verandert. Past uw huisvesting niet meer als een warme jas? LindHorst weet raad.

Lindhorst huisvesting adviseur

Oplossingen voor huisvesting

Te groot, te klein, te duur, te oud, niet duurzaam genoeg, veranderend gebruik, de verkeerde plek: er zijn verschillende redenen waarom uw huisvesting niet meer perfect past. Wij helpen u graag met het vinden van de beste oplossing.

Benieuwd naar ons huisvestingsadvies voor u? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bouwprojectmanagement

Het bouwproject in goede banen leiden, dat kunt u gerust aan ons overlaten. We kunnen u bijstaan  in iedere stap.

Definitiefase

LindHorst stelt samen met u het programma van eisen op, waarin we uw visie op huisvesting verwerken. We bepalen ook de andere kaders, zoals budget, stedenbouwkundige randvoorwaarden en planning. Zo ontstaat een solide basis voor de uitwerking van het bouwplan.

Ontwerpfase

De uitgangspunten verwerken we tot ontwerp voor uw huisvesting. Hiervoor kiezen we samen met u een architect en eventuele andere adviseurs, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaam bouwen. Samen werken we het ontwerp uit.

Lindhorst bouwproces

Aanbesteding en gunning

LindHorst bepaalt samen met u de wijze van aanbesteding. Traditioneel, Design & Build, Engineering & Construct of bouwteam; wat past het beste bij uw opdracht? We hebben de kennis en ervaring in huis om u hierin te adviseren. Natuurlijk helpen we u ook een aannemer, installateur of andere uitvoerende partij te selecteren.

Uitvoering en toezicht

Het plan voor uw nieuwe huisvesting is klaar voor uitvoering. Alle risico’s in beeld, strakke planning en een duidelijk en ‘heilig’ budget. U ziet het belangrijke bouwproces graag in goede handen; als directievoerder regisseren wij uw project met zorg.

Nazorg

Het bouwproces eindigt niet bij de oplevering. Voldoet het gebouw aan de verwachting? Zijn de gebruikers tevreden? LindHorst blijft ook na oplevering betrokken. We zorgen voor een correcte afhandeling van de werkzaamheden en monitoren bijvoorbeeld de klimaatinstallatie en het energieverbruik. Op die manier kunt u erop rekenen dat het resultaat past bij wat u wenst.

Benieuwd naar ons huisvestingsadvies voor u? Neem vrijblijvend contact met ons op.

‘Lindhorst is een betrouwbare partner. Ze zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen.’

Rein Brandsma, beleidsadviseur huisvesting Stichting Ambion

Vastgoedbeheer

Bij LindHorst weten we wat er komt kijken bij vastgoedonderhoud. We kunnen u bijstaan in alle facetten, van inspecties en advisering tot het opstellen van een meerjarenplan.

Duurzaam Vastgoed Investeringsplan (DVIP)

U kunt bij ons terecht voor het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen (MJOP). Met de toenemende aandacht voor duurzaamheid en circulariteit hebben veel opdrachtgevers behoefte aan planvorming rondom duurzaamheid. Lindhorst is hierin goed thuis. 

Onderhoudsplan in de ontwerpfase

De huisvestingslasten zijn een belangrijk onderdeel van uw begroting. Bij nieuwbouw zijn die lasten nog te beïnvloeden. LindHorst maakt op basis van het definitieve ontwerp een concept meerjaren onderhoudsprognose (MJOP). Dat biedt u de kans uw keuzes zo nodig aan te passen.

Onderhoudsplan voor gebouwen

Voor het opstellen van zo’n MJOP voor een bestaand pand voeren we een gedetailleerde bouwkundige en installatietechnische opname uit. Eventueel achterstallig onderhoud wordt direct inzichtelijk gemaakt. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Alle verzamelde informatie verwerken we voor u in een MJOP.

Lindhorst

Periodieke inspecties

Om de waarde van een MJOP te behouden, is een periodieke actualisatie noodzakelijk. Onze inspecteur voert een herinspectie uit, verwerkt de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en past de normkosten aan. We bieden hiervoor een langlopend abonnement; wel zo makkelijk voor u.

Onderhoudscontracten: screening en advisering

Welke onderhoudscontracten zijn er voor uw vastgoed? Worden de contractverplichtingen nagekomen? Komt de inhoud van contracten overeen met de onderhoudsbehoefte en het bedrag op de rekening? LindHorst maakt dit graag inzichtelijk voor u. Want het aangaan van de juiste onderhoudscontracten voor nieuwbouw of het doorlichten van onderhoudscontracten voor bestaande gebouwen levert vaak een flinke besparing op in de exploitatie.

Uitvoeringsbegeleiding onderhoud

Ligt er een goed onderhoudsplan? Dan kan LindHorst u ook het verdere traject uit handen nemen. We stellen een uitvoeringsplan voor een object op. Na goedkeuring van plan en budget maken we werkomschrijvingen/bestekken. We selecteren de  uitvoerende partijen en bewaken de kwaliteit van het werk tijdens de uitvoering. Ook verzorgen we de financiële afronding.

Keuringen NEN 1010 en NEN 3140

Ter aanvulling op het onderhoudsplan kan LindHorst op elektrotechnisch gebied NEN 1010- en NEN 3140-keuringen aanbieden. Gebouweigenaren zijn wettelijk verplicht deze keuringen regelmatig uit te voeren.

Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen in vastgoedbeheer? Neem contact met ons op!

‘Persoonlijk contact is voor mij het belangrijkst en dat verloopt bij LindHorst heel prettig.’

Evert Visser, senior projectleider-beleidsadviseur gemeente Smallingerland

Bouwen voor de toekomst

Duurzaam bouwen is meer dan een ambitie. We zijn het verplicht aan de toekomstige generaties. Huisvesting biedt vele mogelijkheden om duurzame doelen te realiseren, zowel voor nieuwbouw als revitalisaties.

Duurzame oplossingen

Er zijn veel verschillende duurzame oplossingen die toe te passen zijn in de gebouwde omgeving. We brengen onze kennis graag in de praktijk voor onze opdrachtgevers. Ook worden we ook regelmatig gevraagd om als specialist op dit gebied te participeren in andere bouwprocessen. Heeft u een vraag over duurzame oplossingen voor uw project? Neem gerust contact met ons op!

Lindhorst huisvesting adviseur

Verduurzamen van bestaand vastgoed

Het verduurzamen van bestaande gebouwen gebeurt steeds vaker. Het is een vaak uitdaging, door de kosten van duurzame oplossingen, door tijdsdruk of doordat de organisatie moet blijven draaien tijdens de renovatie. Maar er is veel mogelijk. We hebben hier veel ervaring mee en vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Hybride werken

Verduurzamen betekent ook: flexibel en toekomstgericht zijn. Thuiswerken is steeds normaler geworden. Sinds de coronapandemie is er definitief een nieuwe balans ontstaan tussen werken op kantoor en thuis werken. Dat heeft gevolgen voor de huisvesting van organisaties. Om de behoeften van werknemers per situatie in kaart te brengen, houden we bijvoorbeeld een enquête. Dat is altijd maatwerk. De combinatie tussen thuiswerken (vooral voor geconcentreerd bureauwerk) en ontmoeten en overleggen op kantoor lijkt het nieuwe werken te worden. Wat betekent dat voor uw huisvesting? We denken vervolgens met u mee over de best passende oplossing.

Wilt u duurzaam bouwen? Of bent u benieuwd naar duurzame oplossingen voor uw gebouw? Neem gerust vrijblijvend contact op met LindHorst huisvestingsadviseurs.