Vastgoedbeheer

Bij LindHorst weten we wat er komt kijken bij vastgoedonderhoud. Wij kunnen u bijstaan in alle facetten, van inspecties en advisering tot het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan.

Vastgoedbeheer Lindhorst

Duurzaam Vastgoed Investeringsplan (DVIP)

U kunt bij ons terecht voor het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen (MJOP). Met de toenemende aandacht voor duurzaamheid en circulariteit hebben veel opdrachtgevers behoefte aan planvorming rondom duurzaamheid. Lindhorst is hierin goed thuis. 

Onderhoudsplan in de ontwerpfase

De huisvestingslasten zijn een belangrijk onderdeel van uw begroting. Bij nieuwbouw zijn die lasten nog te beïnvloeden. LindHorst maakt op basis van het definitieve ontwerp een concept meerjaren onderhoudsprognose (MJOP). Dat biedt u de kans uw keuzes zo nodig aan te passen.

Onderhoudsplan voor gebouwen

Voor het opstellen van zo’n MJOP voor een bestaand pand voeren we een gedetailleerde bouwkundige en installatietechnische opname uit. Eventueel achterstallig onderhoud wordt direct inzichtelijk gemaakt. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Alle verzamelde informatie verwerken we voor u in een MJOP.

Lindhorst

Periodieke inspecties

Om de waarde van een MJOP te behouden, is een periodieke actualisatie noodzakelijk. Onze inspecteur voert een herinspectie uit, verwerkt de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en past de normkosten aan. We bieden hiervoor een langlopend abonnement; wel zo makkelijk voor u.

Onderhoudscontracten: screening en advisering

Welke onderhoudscontracten zijn er voor uw vastgoed? Worden de contractverplichtingen nagekomen? Komt de inhoud van contracten overeen met de onderhoudsbehoefte en het bedrag op de rekening? LindHorst maakt dit graag inzichtelijk voor u. Want het aangaan van de juiste onderhoudscontracten voor nieuwbouw of het doorlichten van onderhoudscontracten voor bestaande gebouwen levert vaak een flinke besparing op in de exploitatie.

Uitvoeringsbegeleiding onderhoud

Ligt er een goed onderhoudsplan? Dan kan LindHorst u ook het verdere traject uit handen nemen. We stellen een uitvoeringsplan voor een object op. Na goedkeuring van plan en budget maken we werkomschrijvingen/bestekken. We selecteren de  uitvoerende partijen en bewaken de kwaliteit van het werk tijdens de uitvoering. Ook verzorgen we de financiële afronding.

Keuringen NEN 1010 en NEN 3140

Ter aanvulling op het onderhoudsplan kan LindHorst op elektrotechnisch gebied NEN 1010- en NEN 3140-keuringen aanbieden. Gebouweigenaren zijn wettelijk verplicht deze keuringen regelmatig uit te voeren.

Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen in vastgoedbeheer? Neem contact met ons op!

Vastgoedbeheer

Voor een actueel en accuraat onderhoudsbeheer van uw vastgoed.

‘LindHorst is een betrouwbare partner. Ze zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen’

Rein Brandsma, beleidsadviseur huisvesting Stichting Ambion