Vastgoedbeheer 2.0 webbased

Vastgoedbeheer: Altijd uw actuele gebouwinformatie bij de hand en beschikken over actuele gegevens? Dat kan! Naast de papieren documenten en pdf-bestanden is het via LindHorst.nl ook mogelijk om de actuele gebouwinformatie online te raadplegen vanaf een externe server (web-based).

LindHorst werkt nauw samen met Plandatis, producent van het softwarepakket O-Prognose. LindHorst is het enige adviesbureau dat het gebruik van O-Prognose als dienst kan aanbieden. Het voordeel is dat de opdrachtgever het onderhoudspakket zelf niet hoeft aan te schaffen. Het stelt ons in staat om veel relevante informatie snel toe te voegen of te wijzigen in de meerjarenonderhoudsprognoses. Hierdoor blijven de betreffende onderhoudsplannen altijd up-to-date, dit in tegenstelling tot de hardcopy-onderhoudsplannen. Daarnaast kunt u als opdrachtgever zelf actief bezig zijn met de onderhoudsplannen, waardoor u in de gelegenheid wordt gesteld om een goed, actief en betaalbaar onderhoudsbeleid te voeren op uw vastgoed.

Samen kunnen we bouwen aan een model waarbij de voor u noodzakelijke informatie snel beschikbaar is. Tevens kunt u gebruikmaken van de bij LindHorst aanwezige kennis op het gebied van vastgoedbeheer. Via de website en een beveiligde omgeving (wachtwoord en gebruikersnaam), krijgt u snel toegang tot alle gebouwinformatie die is opgeslagen op een externe server. Binnen uw eigen organisatie kunt u medewerkers mandateren om de informatie te raadplegen.

Deze faciliteit

is ook als applicatie voor iOS, Google Android en Windows beschikbaar en stelt u in staat om alle relevante gebouwgegevens op elk willekeurig moment en op elke willekeurige plaats beschikbaar te hebben op uw tablet (met internetverbinding).

De volgende onderdelen kunnen worden meegenomen in het webbased-systeem:

LindHorst faciliteert in actuele gebouwinformatie tbv vastgoedbeheer webbased middels o-prognose

 • Basisinformatie over huurders, contactpersonen en leveranciers
 • Bouwkundige en installatietechnische onderhoudscontracten
 • Inspectierapporten, bijv. NEN 1010, NEN 3140 en asbestrapportages
 • Gebruiksvergunningen
 • Garantiecertificaten
 • Historische informatie van klachten
 • Historisch overzicht uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden
 • Bouwkundige tekeningen
 • Revisietekeningen installaties
 • Inventarisbeheer
 • Klachtenformulieren ten behoeve van 24-uurs servicedienst
 • Alle overige van belang zijnde gegevens van het object
Inloggen »