Herhuisvesting: Gemeenten Noord-Oost Friesland samen verder

Logo van DDFK ten behoeve van de herhuisvesting door LindHorst huisvestingsadviseurs

Herhuisvesting voor nieuwe organisatie: De gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel, Ferweradeel en Kollumerland (DDFK) gaan per 1 januari 2019 fuseren. LindHorst huisvestingsadviseurs bv is aangetrokken als procesleider voor de herhuisvesting van de nieuwe organisatie.

De ambtelijke fusie heeft al plaatsgevonden in 2017. Alle ruim 600 werkplekken in vier gemeentehuizen zijn nog steeds in gebruik. Daar waar mogelijk wordt flexwerken toegepast.

Lindhorst heeft een brede ervaring met huisvesting voor gemeentelijke organisaties. In 2017 is met succes de huisvesting voor de gemeente Waadhoeke vernieuwd. Voor de nieuwe DDFK-gemeente worden verschillende huisvestingsopties onderzocht. Het onderzoek richt zich naast de gemeentehuizen ook op de gemeentewerven. Een complexe en boeiende opdracht voor de komende jaren.

LindHorst verzorgt graag de herhuisvesting voor uw organisatie. Neem vrijblijvend contact op.