Meest duurzame Kindcentrum van Noord-Nederland in Hoogeveen

Het meest duurzame Kindcentrum van Noord-Nederland wordt gebouwd in Hoogeveen. Daar wordt  ‘Wolfsbos’ gerealiseerd, dat onderdak biedt aan de basisscholen De Krullevaer en De Goudvink en aan kinderopvang Spelerwijs. Het wordt een ontwikkel- en ontmoetingsplek voor kinderen, ouders en wijkbewoners.

Het ontwerp is klaar en tijdens de persconferentie van 7 maart 2019, werd een virtuele inkijk in het toekomstige gebouw gegeven. Ook werden de duurzame elementen gepresenteerd. Het complex krijgt onder andere 520 zonnepanelen op het dak en een warmtepomp. Deze warmtepomp is aangesloten op het waterleidingnet van drinkwaterleverancier WMD. Dit leidingnet fungeert als warmte/koude bron. Het wordt een perfect geïsoleerd en geventileerd gebouw.

Na besluitvorming over het budget, is de planning om in juni 2019 te starten met de bouw. In dat geval wordt de oplevering verwacht in augustus 2020.

LindHorst is verantwoordelijk voor directievoering en projectmanagement voor het gehele traject.