‘Mienskipsskoalle’ in Sibrandabuorren

Eén zichtbare en stevige onderwijsvoorziening voor de unieke streek De Lege Geaën”. Met de fusie van drie basisscholen in Gauw, Tersoal en Sibrandabuorren en de bouw van één nieuw kindcentrum wordt invulling gegeven aan deze ambitie. Een prachtige kans voor de realisatie van een echte ‘Mienskipsskoalle’, een krachtige en toekomstbestendige voorziening voor onderwijs en kinderopvang. Streven is een kindcentrum, ‘Mienskipsskoalle’, te vormen. Een aantrekkelijke school, die een veilige plek biedt voor alle kinderen, met een eigen identiteit, breed van opzet en waar mensen elkaar ontmoeten. LindHorst is aangetrokken door Stichting Palludara als bouwmanager om het bouwproces goed te laten verlopen.