Van Combischool Workum naar Kindcentrum

Wie

Stichting Gearhing & Stichting Nije Gaast

Wat

Twee bestaande basisscholen onder één dak huisvesten

Oppervlakte

1.850 m²

Oplevering

Voorjaar 2023

Stichtingskosten

€ 5.000.000

LindHorst

LindHorst verzorgt het projectmanagement van het gehele proces.

Foto’s: Maas Kristinsson

Lindhorst adviseurs in huis

Hoe

In de basis is het project onder de werktitel ‘Combischool Workum’ gestart met het doel twee bestaande basisscholen onder één dak te huisvesten. Het doel was te komen tot een optimale huisvestingssituatie, ruimtewinst door gezamenlijk gebruik van ruimten, samenwerking en kwaliteitsverbetering. Nadat de architect in samenwerking met de gebruikers van het nieuwe gebouw is gestart met het uitwerken van het ontwerp, is een volgende optimalisatie in de vorm van de toevoeging van een derde gebruiker doorgevoerd. Het toevoegen van de kinderopvang in het hart van het gebouw geeft een nieuwe dimensie. In het  Kindcentrum kunnen kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 terecht.

Kenmerkend aan het gebouw is dat er zo optimaal mogelijk wordt ingesprongen op toekomstige ontwikkelingen. De opbouw van het gebouw maakt het mogelijk om relatief eenvoudig wanden te verplaatsen en daarmee in te springen op krimp, groei en een mogelijk gewijzigde visie op onderwijs. De school wordt gebouwd conform Frisse Scholen klasse B en de ENG-norm.