Gemeentelijke huisvesting Noardeast-Fryslân

Wie

Gemeente Noardeast-Fryslân

Wat

Gemeentelijke huisvesting ambtenaren

Oplevering

Maart 2023

 

 

LindHorst

LindHorst is vanaf het begin intensief betrokken geweest bij dit complexe huisvestingvraagstuk. Een van de uitgangspunten was en is de keuze om zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande gemeentelijke gebouwen in Dokkum. Daarbij stonden duurzame renovatie, vernieuwing van de gebouwen en de toepassing van een ander flexibel kantoorconcept bovenaan.

Foto’s: Jordi Huisman

Hoe

Op 1 januari 2020 zijn de gemeenten Ferweradiel, Kollumerland en Dongeradeel bestuurlijk gefuseerd tot één gemeente: Noardeast-Fryslân. De gemeente Noardeast-Fryslân startte in 2019 een onderzoek om de definitieve huisvesting van de ambtelijke organisatie van de nieuwe gemeente te realiseren.

 Activiteit Gerelateerd Werken nieuwe stijl stond hoog op de agenda. De verhouding tussen op kantoor of thuis werken zal na 2020 blijvend veranderen; dat is ook de respons uit de eigen organisatie. De werkomgeving wordt hierop aangepast. ‘Ontmoeten en overleggen’ is daarbij een belangrijke reden voor aanwezigheid op kantoor.

Fase 3 van de opdracht is afgerond. De gemeente maakte in 2021 een keuze uit de verschillende scenario’s. De keuze voor de positie van de raadzaal was een belangrijke variabele. Een raadzaal in de naastgelegen Bonifatiuskerk is daarbij een interessante optie.

Inmiddels zijn we gestart met fase 4, de herinrichting op basis van een nieuw kantoorconcept, zoals samen met de gebruikers is uitgewerkt en volgens de nieuwe visie op hybride werken. Er is veel oog voor duurzaamheid en klimaatverbetering.

Wij zijn inmiddels een specialist op het gebied van complexe gemeentelijke huisvestingsvraagstukken. Naast de gemeente Noardeast-Fryslân helpen wij diverse andere gemeenten om een toekomstbestendige huisvesting voor haar werknemers te realiseren. Het nieuwe normaal vraagt om een andere werkomgeving op het gemeentehuis en daar helpen wij graag bij.