Integraal Huisvestingsplan gemeente Midden-Drenthe

Integraal Huisvestingsplan gemeente Midden-Drenthe

Wie

Gemeente Midden-Drenthe

Wat

Integraal Huisvestingsplan

Oplevering

2021

LindHorst

LindHorst kreeg de opdracht om een IHP op te stellen waarin de behoeften en mogelijkheden van de huisvesting van primair onderwijs in kaart werden gebracht met een routekaart voor voldoende passende huisvesting voor de komende 20 jaar. 

Lindhorst adviseurs in huis

Hoe

Gemeente Midden-Drenthe heeft in 2019 besloten om met haar schoolbesturen te komen tot een gezamenlijke toekomstvisie voor de onderwijshuisvesting. Deze visie moest worden vastgelegd in een Integraal HuisvestingsPlan (IHP) met een perspectief van 2020-2040. De gemeente had een belangrijke duurzaamheidsambitie, mede met het oog op energieneutrale onderwijsgebouwen in 2040. 

In het eindrapport hebben we 18 schoolgebouwen van 2 schoolbesturen onder de loep genomen. Samen met onze vaste samenwerkingspartner de Mevrouwen hebben we een compleet beeld geschetst van de stand van zaken met een uitgebreid advies voor de toekomst, inclusief investeringslast.

 LindHorst heeft voor diverse gemeentes een IHP opgesteld.

‘Persoonlijk contact is voor mij het belangrijkst en dat verloopt bij LindHorst heel prettig.’

Evert Visser, senior projectleider-beleidsadviseur gemeente Smallingerland