Integraal huisvestingsplan gemeente De Ronde Venen

 

Wie

Gemeente De Ronde Venen

Wat

Integraal huisvestingsplan

Oppervlakte

8 denominaties met 21 scholen

Stichtingskosten

n.v.t.

Oplevering

Voorjaar 2023

 

LindHorst

De gemeente De Ronde Venen vroeg ons een duurzaam integraal huisvestingsplan voor de onderwijsgebouwen van het primair  onderwijs in de gemeente op te stellen. De gymlocaties maken ook onderdeel uit van de scope.

Lindhorst adviseurs in huis

Hoe

Samen met onze vaste partner de Mevrouwen, brengen wij de technische en bouwkundige kwaliteit van de gebouwen in beeld als ook de capaciteit, functionaliteit en meerjarenplanning. Daarnaast stellen wij een uitvoeringsplan op. Uitgangspunt is dat de visie van de scholen wordt vertaald in de plannen. Uiteraard wordt ook de duurzaamheidsambitie van de gemeente meegenomen.

Het gaat om 21 schoollocaties met 8 schoolbesturen.

‘Persoonlijk contact is voor mij het belangrijkst en dat verloopt bij LindHorst heel prettig.’

Evert Visser, senior projectleider-beleidsadviseur gemeente Smallingerland