Meerjaren

onderhoudsplannen – onderwijs

Jan Drogt

Stichting Talent Westerveld

Scope: onderhoudsplan voor 8 basisscholen op basis van NEN2767.

m2: 10.000 m2

Jaar: 2019

Interzorg

Stichting NHL Steden

Scope: MJOP en onderhoudsadvies

m2: 48.000 m2

Jaar: 2019 – heden

Jan Drogt

Stichting RENN4

Scope: inspectie van 31 schoolgebouwen en integraal advies over onderhoud, wet- en regelgeving en duurzaamheid.

m2: 39.000 m2

Jaar: 2019 – heden

Het Poortje Jeugdinrichtingen

St. Beheer multifunctioneel vastgoed Oosterwolde

Scope: opstellen en updaten onderhoudsplan Kamput Oosterwolde en begeleiding aanbestedingen/contracten.

m2: 14.000 m2

Jaar: 2018 – 2019

Trajectum

Stichting Nije Gaast

Scope: coördinatie van onderhoud en uitvoering, MJOP en herinspectie van 10 scholen.

m2: 9.000 m2

Jaar: 2017 – heden

Het Poortje Jeugdinrichtingen

Yorneo

Scope: Conditiemeting van 19 objecten conform NEN2767.

m2: 14.000 m2

Jaar: 2014

Trajectum

Stichting Bijeen Hoogeveen

Scope: herinspectie 8 scholen conform NEN2767

m2: 8.000 m2

Jaar: 2017

Het Poortje Jeugdinrichtingen

Kits Primair Beilen

Scope: MJOP voor 8 scholen.

m2: 9.000 m2

Jaar: 2017

Trajectum

Stichting Gearhing

Scope: integraal instandhoudingsplan (IHP) voor 40 schoolgebouwen.

m2: 50.000 m2

Jaar: 2016

Het Poortje Jeugdinrichtingen

Stichting Pompeblêd

Scope: MJOP voor 32 gebouwen en langdurig partnerschap op gebied van aanbestedingen, uitvoering en onderhoud.

m2: 155.000 m2

Jaar: 2016 – heden

Trajectum

Roelof van Echten College Hoogeveen

Scope: MJOP voor 3 locaties en herinspecties.

m2: 19.000 m2

Jaar: 2015 – heden

Het Poortje Jeugdinrichtingen

Stichting Ambion (voorheen onderwijsgroep Primus)

Scope: compleet onderhoudspakket voor 13 scholen en begeleiding uitvoering.

m2: 10.000 m2

Jaar: 2014 – heden

Trajectum

CBO Meilân

Scope: compleet onderhoudspakket voor 13 scholen.

m2: 22.000 m2

Jaar: 2012 – heden

Het Poortje Jeugdinrichtingen

OSG Winkler Prins

Scope: MJOP voor 4 locaties, coördinatie uitvoering.

m2: 24.500 m2

Jaar: 2010 – heden

Trajectum

Stichting Ambion (voorheen scholennetwerk De Basis)

Scope: onderhoudsplannen 13 scholen, begeleiding onderhoud en vastgoedbeheer. Een intensieve samenwerking sinds 2008.

m2: 13.000 m2

Jaar: 2008 – heden

Trajectum

Bornego College

Scope: herinspectie 7 locaties o.b.v. NEN2767

m2: 21.650 m2

Jaar: 2022

Trajectum

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn

Scope: MJOP, vastgoedservice (afhandelen gebouwgebonden storingen) en coördinatie onderhoud

m2/BVO: 3.450 m2

Jaar: 2023

Trajectum

Hogeschool NHL Stenden

Scope: integrale aanpak onderhoud, MJOP, herinspecties

m2/BVO: 120.000 m2

Jaar: 2022

Trajectum

Kinderwoud kinderopvang

Scope: vastgoedbeheer, uitvoeringsbegeleiding onderhoud

m2/BVO: 54 objecten

Jaar: 2022 – 2023

Trajectum

OVO Fryslân-Noord

Scope: herinspecties en DVIP

m2/BVO: 10 objecten

Jaar: 2023

onderhoudsbeheer

OPRON

Scope: onderhoudsbeheer: herinspectie MJOP’s, onderhoudscoördinatie uitvoeringsbegeleiding en storingsonderhoud

m2: 13.500

Jaar: 2023 – 2024