MJOP voor 49 objecten gemeente

Súdwest-Fryslân

Wie

Gemeente Súdwest-Fryslân

Wat

MJOP 49 objecten

Oppervlakte

34.347 m²

Oplevering

2017 en 2018

 

LindHorst

Wij deden een nulmeting conform NEN2767 inclusief MJOP.

Lindhorst adviseurs in huis

Hoe

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft LindHorst in 2017 de opdracht gegeven om een nulmeting conform de NEN2767 norm te doen voor 49 objecten. De objecten dit tot de scope behoren zijn; gemeentehuizen, parkeergarages, woningen en winkels. Aansluitend is er voor ieder gebouw een MeerJarenOnderhoudsPrognose gemaakt.

In 2018 kreeg LindHorst dezelfde opdracht. Dit keer voor 11 objecten.

De gemeente Súdwest-Fryslân beschikt daarmee over een actueel en realistisch MJOP voor haar vastgoed voor de komende 20 jaar.